İlgili Linkedln postu için >> Temel Conta Linkendln

Sunucu: Conta, genelde sızdırmazlığı sağlayan çabuk bozulmayan ve yanmayan bir araçtır. Contalar önceleri dış ülkelerden ithal ediliyor, döviz ödenerek alınıyordu. Daha sonraları atölyelerde basit metotlarla mantar contalar üretildi. Ülkemizde otomotiv sanayinin gelişmeye başladığı yıllarda ise bu sanayiye bağlı, yan sanayi olarak conta fabrikaları kurulmaya başlandı. Günümüzde son derece geliştirilmiş teknolojiyi kullanan conta fabrikalarımızda, üretilen her tip ve markadaki motorlu aracın, başta takım contaları olmak üzere her tür contası yapılabiliyor. Bugün yurt içi tüketim karşılandığı gibi birçok ülkeye de ihraç edilen contalarımız, kaliteleriyle kendilerini kabul ettirmiş, dış ülkelerdeki tüketicilerce de aranır olmuştur. Geçtiğimiz günlerde İzmir yakınlarında bulunan, bir conta fabrikasının yetkilisi, Mustafa KİP ile konumuza ilişkin bir röportaj yaptık.

 Sunucu: Sayın KİP, conta denilince akla ne gelir?

KİP: Conta denince akla, iki madensel yüzey arasındaki sızdırmazlığı temin eden bir deyim ve tarif gelir.

 Sunucu: Acaba conta sanayi ülkemize ne zaman ve nasıl girdi?

KİP: Conta sanayisinin ülkemize girmesinin nedenlerinden bir tanesi, 1964 yılından sonra memleketimizde kurulan motor otomotiv endüstrisinin hızla gelişmesi ve memleketimizde bu conta ihtiyacını ithal yoluyla teminden ziyade, memleket ekonomisine faydalı olmak gayesiyle Türk sanayicilerinin aklına gelen konulardan birisi olmuştur. Memleketimizde 1974’ten evvel 600 ile 700 bin adet civarında bir motor parkı vardı. Bunun da conta gereksinimi, Türkiye’den 250 ila 300 milyon Türk Lirasının dışarıya gitmesine ihtiyaç duyuruyordu. Bu ihtiyacı kendi memleketimize kısmen de olsa mal etmiş olmak için yukarıda da belirttiğim gibi, 1974’te başladığımız bu teşkilatımızı bugün en son teknolojik bilgiler içerisinde donatmış ve teşkilat olarak 1 milyon set adet yılda conta üretebilecek duruma gelmiş bulunmaktayız.

 Sunucu: Sayın KİP, Kuruluşunuzda conta olarak neler yapılıyor ve bu contaların ihraç etme olanakları nelerdir?

KİP: Kuruluşumuzda bugüne kadar 100 çeşidin üzerinde motora cevap verebilecek şekilde, conta imal edilmektedir. Ana gayemiz, her şeyden evvel memleketimizde kurulu bulunan montaj fabrikalarının imal ettikleri üretimlerin tümüne conta yapıyoruz. Bu da şunu ifade eder ki; memleketteki hali hazır durumdaki 1.5 milyon adet motor parkının yerli üretimdeki olan contalarının yüzde itibari, ile %80’ine cevap vermekteyiz. Bundan gayri 1982 yılı içerisinde ihracata başladık. İhracata başlamamız, çok yeni olmakla beraber bugün dış ülkelerden pek çok talepler almaktayız. Bu durum da bize, yapmış bulunduğumuz contanın, ham maddesinin de üretimine geçmeyi 1979’da zorlamıştır. Hali hazırda yeni kurduğumuz tesislerde 600 ton yılda üretebilecek bir levha üretim fabrikamızı faaliyete geçirmiş bulunmaktayız.

 Sunucu: ihracat yaptığınız ülkelerden örnekler verebilir misiniz?

KİP: İngiltere, Pakistan. 1983 yılı içerisinden İran, Irak, Pakistan ve tekrar İngiltere’den ve Singapur’dan teklifler almış bulunmaktayız. Bu çalışmaların içerisindeyiz. Çok yakın gelecekte de bunu büyük bir meblada geliştirmeyi umuyoruz.

Sunucu: Sayın KİP, contanın onu kullanan araçtaki önemi nedir?

KİP: Conta, motor üzerinde en kritik noktayı teşkil eden parçadır ve motorun bölünmez bir parçasıdır. Contada hasıl olacak herhangi bir sızdırma, motorun büyük hasarlara girmesine sebebiyet verecektir. Bunun için yaptığımız imalatın ve yaptığımız işin çok büyük sorumluluk taşıyan iş olduğunu ve memleket ekonomisine zarar vermemek için gerekli itinayı, en son teknolojik imkanlarla tatbik etmekteyiz.

 Sunucu: Günümüzde bu sanayi dalının döviz ikamesinden de bahseder misiniz?

KİP: Döviz ikamesinden söz edebilmek için evvela örnek vereyim; bugün dışarıdan ithal edeceğimiz 10 dolar miktarında olan bir contayı biz kendi üretimimizle 2 dolar veyahut 3 dolar gibi bir rakamla memleketimize mal etmeye çalışıyoruz. Bunu genel olarak ifade etmek lazım gelirse, bugün dışarıya ödeyeceğimiz para, 55 – 60 milyon dolardan aşağı değildir. Bu dönemde ayrıca, bizim conta sanayimizin bir de yan kuruluşlara bağlılığı vardır. Örnek vermek istiyorum, lastik sanayi. Örnek vermek istiyorum, ambalaj sanayi. Bunları da hesaba katarsak, bunlardan da yaptığımız tasarrufun 15-20 milyon dolardan daha aşağı olacağı düşünülemez. Bunun yanında bizim kuruluşumuz ve Türkiye’ye bugün mal etmiş olduğumuz conta sanayi kuruluşunda, minimum 10 bin kişinin bir geçim sağladığı ve bu surette minimum 10 bin kişiye bir iş imkanı açıldığı kendiliğinden ortaya çıkmış olur.

 Sunucu: Sayın KİP, konuşmamızın bir yanında, ürettiğiniz contaların dış ülkelere satılıp, ülkemize döviz sağlandığını da söylemiştiniz. Ben de şöyle sormak istiyorum, bizden conta alacak olan dış ülkelerle irtibatı nasıl sağlıyorsunuz?

KİP: Bizden conta alacak ülkelerle, kendi şahsi yaptığım seyahatler, bilahare teşkilatımızda bulunan arkadaşlarımın yaptığı seyahatler ve bu meyanda ihracatımızdan dolayı bizim ismimizi duyup da direk mektupla teleksle, katalogla fiyat isteyen firmalarla kurabiliyoruz. Özet olarak şu şekilde toparlamak istiyorum; dışarıdan gelen mektuplu teleksler, bizim ulaşmalarımız, üretimimizde yeni düşüncelere göre bu araştırmaları devamlı yapmaktayız ve bu yaptığımız araştırmalar ve seyahatler bize her gün yeni bir Pazar açmaktadır. Biz sanayici olarak malımızı herkese tanıtmak görev ve vazifesinde olmak durumundayız.

Sunucu: Sayın KİP, ihracatı daha da arttırmak için sizce sanayicilerimize düşen görevler nelerdir?

KİP: Biz sanayicilere düşen görevler çoktur. Örneğin; her şeyden evvel imal ettiğimiz malımızın kalitesini çok iyi bir yerde tutmamız lazım. Takdim için ambalajımızı gerekli düzeye getirmemiz lazım. Dış ilişki münasebetlerimizde kendimizin de sanayici olarak dış müşterilere karşı gerekli ihtimam ve alakayı, nezaketi göstermemiz lazım. Bunun yanında dış ülkelerde bulunan ticari temsilciliklerimizin de bizlere el uzatması ve bizlere yardımcı olması, gerçekten bize katkı ve ihracatını daha çok arttırabilecek bir potansiyele bizleri götürecektir.

Sunucu: Sayın Mustafa KİP programımıza katılıp verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz.

KİP: Ben de teşekkür ederim

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from the auto industry and the Temel Gaskets team.

You have successfully subscribed!